Dlaczego istotna jest bezpieczeństwo i higiena pracy w Warszawie – obsługa bhp Warszawa

Przestrzeganie zarządzeń bhp dotyczy każdego przedsiębiorcy, chyba że jest to działalność jednoosobowa. Jeżeli przedsiębiorca zaangażuje pracownika na podstawie umowy o pracę, staje się chlebodawcą i zaczynają go wiązać przepisy powstające z Kodeksu Pracy, w tym owe dotyczące BHP Warszawa. Kwestię bezpieczeństwa i higieny pracy reguluje kodeks pracy. To zawsze chlebodawca ponosi odpowiedzialność za sytuacje BHP w zakładzie pracy, nawet jeśli kwestie z tym połączone zleci pracownikowi. W myśl takich praw pracodawca musi planować pracę w sposób umożliwiający bezpieczne i sanitarne warunki pracy.