Jakie świadczenia powinny się należeć zatrudnionym i jak firmy zabezpieczają się na możliwość ich wystąpienia

Zatrudnianie pracowników wiąże się z licznymi obowiązkami. Rzecz jasna podstawą będzie wypłata pensji i opłacanie składek oraz podatków, ale są również inne świadczenia, które należą się pracownikom. Są to na przykład emerytalne odprawy, które będą się należeć każdemu pracownikowi, który będzie kończył swoją zawodową karierę z powodu uzyskania wieku emerytalnego.