Jak prezentuje się historia alkoholu i jak właściwie powinno się go pić? Jak wyglądają polskie praktyki spożywania różnych trunków?

Lubiane napoje wyskokowe pojawiły się w naszej historii całkiem później niż wino czy piwo. Chińczycy w VII p. n.e pędzili wódkę z ryżu. W III wieku p. n.e destylacje wina przytacza Arystoteles, mimo to prawdopodobnie to uczeni arabscy VIII wieku n. e. jako pierwsi zdobyli ciecz o większej zawartości alkoholu niż ta pozyskiwania w rezultacie fermentacji.