Metody wejścia na rynki zagraniczne

Metody wejścia na zagraniczne rynki są to strategie tyczące się doboru wskazanej formy działalności zagranicznej i sposobu ekSPAnsji na rynki zagraniczne i kolejności ich opanowywania.
Czynnikiem przesądzającym o wyborze taktyki wejścia na zagraniczny rynek jest pozycja przedsiębiorstwa na rynku (atuty konkurencyjne) porównane z atrakcyjnością rynku.