Czy windykator ma te same zadania, co komornik? Jak przebiega procedura odzyskiwania należności od dłużnika?

Dość często okazuje się, że dla wielu osób windykacja jest tym samym, co egzekucja komornicza. To oczywiście nie jest prawda, a różnice są rzeczywiście ważne, ponieważ windykator faktycznie nie ma nic wspólnego z komornikiem. Ażeby więc objaśnić kim jest windykator, a kim komornik oraz ukazać różnicę między nimi trzeba przedstawić etapy określania roszczeń od osób jakie mają dług.

windykacja

Autor: Andrius Repsys
Źródło: http://www.flickr.com

Wierzyciel może wybrać faktycznie dwie ścieżki postępowania. Jedną z nich jest sądowa, następna pozasądowa. Postępowanie pozasądowe, to właśnie windykacja, odnosi się do czynności windykacyjnych, bardzo często zajmują się tym wynajęte firmy windykacyjne. Tego typu działania mają na celu wyegzekwowanie zobowiązań od dłużnika. W sytuacji osób mających pożyczki, lub kredyty windykacja to działanie, jakie zmierza do odzyskania należności, które biorą się z umowy o kredyt lub pożyczkę. Najważniejszym zadaniem firmy windykacyjnej jest doprowadzanie do ugody z dłużnikiem, tak więc odzyskiwaniem należności zajmuje się windykator (zobacz: polecamy Windykatorem może być osoba zatrudniona podstawie umowy pracę, albo zlecenie, może też być nią osoba która posiada swoją działalność gospodarczą. Najistotniejszym zadaniem windykatora jest mobilizacja dłużnika do zapłaty długu. Windykator działa w imieniu wierzyciela. Dobrze wiedzieć, iż już nawet spóźnienie w zapłacie rat kredytowych możemy doprowadzić do początkowych działań takiego rodzaju. W tej okoliczności firma windykacyjna wykonuje sporą ilość telefonów, dłużnik otrzymuje też korespondencję listowną z ponagleniami do zapłaty. Jak nie podejmiemy kontaktu z wierzycielem, można spodziewać się wizyty windykatora w naszym miejscu zamieszkania.

Ciekawe fakty o tym obszarze tematycznym zdobędziesz w różnych serwisach, ale znacząca witryna jest tylko jedyna! Zweryfikuj

Pamiętajmy, by w tego rodzaju sytuacji jak najszybciej podjąć negocjację oraz rozmowy, co do polubownego rozwiązania kłopotów ze spłatą.

długi

Autor: GotCredit
Źródło: http://www.flickr.com

Często jednakże dzieje się tak, że dłużnicy nie odbierają telefonów, lub nie odbierają listów ze strachu. Myślą również, iż dana instytucja finansowa zapomni o takim długu. Z usług zewnętrznych firm windykacyjnych dosyć często korzystają między innymi instytucje finansowe. Jednakże, często zdarza się, iż firmy windykacyjne kupują od instytucji finansowych długi kredytobiorców i w takiej sytuacji odzyskują je od dłużników na własny rachunek. Z pewnością, jak mamy zobowiązania to nikt nam tego nie odpuści, więc lepiej od razu nastawić się na spłatę należności – pomocne źródła.