Metody wejścia na rynki zagraniczne

Strategie wejścia na rynki zagraniczne są to metody tyczące się wyboru wskazanej formy działalności zagranicznej jak też sposobu ekSPAnsji na rynki zagraniczne oraz kolejności ich podbijania.
Czynnikiem decydującym o wyborze taktyki wejścia na rynek zagraniczny jest pozycja firmy na rynku (atuty konkurencyjne) zestawione z atrakcyjnością rynku.

detektyw

Autor: Ben McShea
Źródło: http://www.flickr.com
W wypadku słabych atutów oraz mało atrakcyjnego rynku wybiera się zwykle metodę nie mającą przesunięcia zasobów to znaczy eksport pośredni. W przypadku silnych atutów oraz małej atrakcyjności rynku przedsiębiorstwa podejmują wywóz towarów pośredni oraz eksport bezpośredni przy użyciu własnych sieci sprzedaży. Kiedy firma nie dysponuje właściwymi zasobami, jednak rynek jest ciekawy przyjmuje się na ogół strategię sprzedaży licencji, tworzenia systemu franchisingo-wego względnie joint-venture z partnerem miejscowym. Firmy silne jak też funkcjonujące na atrakcyjnym rynku stosują strategię inwestowania za granicą a także tworzą montownie, zakłady wytwórcze czy też własne filie.

Z punktu widzenia sposobu ekspansji na rynki zagraniczne przedsiębiorstwo może realizować taktykę koncentracji rynkowej, jaka polega na powolnym jak też metodycznym zwiększaniu liczby rynków na jakich przedsiębiorstwo prowadzi aktywności marketingowe albo procedurę dywersyfikacji rynkowej, w której firma wchodzi początkowo jednocześnie na wiele rynków a w miarę upływu czasu wyklucza z rynków mniej dochodowe wyroby lub wycofuje się z rynków dających nieduże zyski. Aby wejść z eksportem na rosyjski rynek należy posiadać tak zwany certyfikat – znacznie – : http://certificator.eu/pl/certifikacja/certyfikat-zgodno%C5%9Bci-eac.html – Gost.