Systemy E-procurement jako alternatywa dla zwykłych kanałów wymiany towarowej

E-procurement to zakupy realizowane drogą elektroniczną. Najlepszym zamiarem zastosowania owych rozwiązań jest zredukowanie wydatków, zwiększenie przejrzystości zakupów, oraz obniżenie zaangażowania osób w procedury zakupowe.

Internet

Autor: http://pixabay.com
Źródło: http://pixabay.com

systemy E-procurement stanowią segmenty będące opcją dla typowych kanałów wymiany towarowej (szkolenie e-zakupy). Mogą być używane w firmach do sprzedaży i kupna produktów i usług. Koronnymi wartościami elektronicznych zakupów jest pełna automatyzacja procesu zakupowego, łatwiejsze zarządzanie przebiegiem zakupowym, standaryzacja asortymentu, także dostawców. Taka postać realizowaniu zamówień umożliwia wyższą przejrzystość i konkurencyjność. Przy takiej formie zakupów niebagatelną funkcję gra ufność do uczciwości zarówno kupującego, jak i dostawcy. System zapewnia wsparcie pełnego postępowania zakupowego od momentu planowania kupna, poprzez opracowanie analiz i procedur zakupowych, kierowanie relacjami z partnerami, tworzenie specyfikacji, dobór dostawcy, kontraktacji, realizacji zamówienia, zarządzanie kontraktami do monitorowania realizacji płatności i rozliczenia zakupu.
platforma zakupowa

Autor: Times Square Public Relations
Źródło: Times Square Public Relations
Platforma zakupowa jest bardzo wartościowa dla firm. Każde postaci przedstawienia oferty w Internecie dają namacalne korzyści ze względu na ogromną liczbę prawdopodobnych nabywców, którzy nie poznaliby tej oferty w sposób typowy (zobacz tutaj).

Używanie takich narzędzi ogranicza biurokrację, gdyż większość formularzy komponowana jest automatycznie na podstawie modeli wypełnianych wprowadzanymi, czy też zarejestrowanymi danymi.