Jak powinna wyglądać inwentaryzacja w firmie, jakiego rodzaju narzędzia będą przy tym pomocne

W przypadku firm które mają jakieś środki trwałe, materiały czy towary na sprzedaż końcówka roku wiązać się będzie z obowiązkiem wykonania inwentaryzacji. Taki obowiązek nakładają przepisy, dla wszystkich elementów majątku przedsiębiorstwa ustalone zostały oddzielne okresy częstotliwości wykonywania tego typu spisów i trzeba ich przestrzegać. Głównym celem przeprowadzania inwentaryzacji jest ustalenie faktycznego stanu majątku, znajdującego się w posiadaniu firmy. Jeśli firma używa jakiegoś programu magazynowego, to powinny się w nim być aktualne ilości wszystkich materiałów oraz produktów.

Lecz często się okazuje, że w ciągu codziennej pracy pojawiły się jakieś pomyłki, nie wszystko co zostało wydane z magazynu było rejestrowane w programie albo zdarzały się jakieś kradzieże. I zadaniem właśnie inwentaryzacji będzie skontrolowanie wszystkich aktualnych stanów i porównanie ich z tym, co będzie w programie, zobacz również inwentaryzacja online. Jeżeli pojawią się jakieś różnice, to w pierwszej kolejności trzeba zrobić dokumenty, które je wyprostują, a później wyjaśnić z czego się to wzięło.

inwentaryzacja

Autor: Iwan Gabovitch
Źródło: http://www.flickr.com

Dobrze przeprowadzona inwentaryzacja wyposażenia, materiałów i towarów pozwoli na uzgodnienie stanu faktycznego majątku firmy. Jest również sposobem na to, aby znaleźć różnego rodzaju niegospodarności czy działania zatrudnionych na szkodę przedsiębiorstwa. Jednak jeżeli chce się ją przeprowadzić tak jak należy, to należy się do tego odpowiednio przygotować i właściwie zaplanować swoje prace. Spis przeprowadzony chaotycznie, bez dobrego zaplanowania i z pominięciem ustalonych procedur zwyczajnie będzie stratą cennego czasu i zbędnym kosztem.

A koniec końców niewiele da, bo i tak po jego zakończeniu zostanie bałagan, jaki nie pozwoli na ustalenie faktycznego stanu firmowego majątku. Podczas przeprowadzania inwentaryzacji przydatne są różnego rodzaju narzędzia, takie jak na przykład program do inwentaryzacji środków trwałych. Dzięki nim da się łatwo przygotować wszystkie dokumenty związane ze spisem, czyli protokoły i arkusze inwentaryzacyjne, a także wprowadzić niezgodności, jakie zostaną znalezione.