Co to są certyfikaty oraz z jakiego powodu są takie istotne? Jakie wartości się z nimi wiążą i czemu dobrze jest je mieć?

Certyfikat iso to zaświadczenie, które gwarantuje, iż dany produkt, lub usługa jest w zgodzie z prawem. Na dzień dzisiejszy zostały unormowane systemy zarządzania poziomem usług, środowiskiem naturalnym, bezpieczeństwem informacji, jedzenia oraz bezpieczeństwem i higieną w pracy.

Jakość

Autor: http://www.freeimages.com
Źródło: http://www.freeimages.com
Certyfikat – przydatny serwis- poprzednia strona – Iso 9001 to bardzo często spotykany rodzaj wyróżnienia, to sposób zarządzania poziomem oferowanego produktu. Użycie znaku Iso 9001 zdefiniowało uniwersalny znak jakości, wyznacza się ją na podstawie ośmiu głównych zasad. Jedną z nich jest skupienie naszej uwagi na kliencie oraz jego potrzebach, następną silne kierownictwo, które spowoduje obranie kierunków dalszego rozwoju.

Bardzo istotne są kolejne zadania, przede wszystkim odpowiednio silny kapitał ludzki i podejście procesowe, co oznacza, iż nie powinno się koncentrowaćjedynie na produkcie finalnym, ale wyodrębnić wszystkie mające miejsce poszczególne etapy pracy w przedsiębiorstwie oraz dokonać identyfikacji zależności między nimi. Musimy także pamiętać o systemowym podejściu do tematu, gdzie brane pod uwagę są obopólne powiązania w systemie.

Nie zapominajmy o nieustannym udoskonalaniu, jak i o rozwadze, czyli o powzięciu decyzji dopiero po dogłębnej analizie dostępnych informacji. Trzeba też wspomnieć o wzajemnych powiązaniach oraz benefitach jakie są widoczne w dobrych stosunkach z dostawcami, które są niezwykle istotne. Każda organizacja może wprowadzić taką normę. certyfikat zgodności gost r – kompletna oferta-> zapraszamy serdecznie – iso 9001 to pewna podstawa, przyczynek do wprowadzenia następnych norm. Wdrażanie certyfikatu iso 9001 to nie najłatwiejszy proces jak i spora inwestycja organizacji.

System implementowania może zająć kilka lat, dzieli się na 3 najważniejsze części: opracowanie, implementacja i utrzymanie systemu. Po pierwsze trzeba przygotować rozpiskę wdrażania zwracając uwagę na specyfikę konkretnej firmy.

Czas wprowadzania jest złożony z paru części: wybranie dobrego etapu rozwoju przedsiębiorstwa, porównanie obecnie istniejącego systemu i wprowadzenie norm iso, wybranie jednostki przyznającej certyfikat, zrobienie audytu wewnętrznego przez firm konsultingową albo osoby zarządzające, podpisanie umowy z firmą certyfikującą, według uznania przeprowadzenie audytu początkowego, po którym ma miejsce audyt właściwy. Dopiero po pozytywnym skończeniu całej procedury ma miejsce przyznanie certyfikatu zgodności z normą iso. Przyznany jest tylko na 3 lata, aby go przedłużyć konieczny jest audyt recertyfikacyjny.